xbo arkitekter yder rådgivning indenfor renovering af eksisterende boliger.

xbo arkitekter rådgiver bla. om optimering af boligens:

  • indretning
  • tilbygnings- og udvidelsesmuligheder
  • energiforbrug
  • lysforhold
  • lydforhold (akustik)
  • have og udendørs opholdsarealer

    xbo arkitekter arbejder ud fra den anskuelse, at der skal være sammenhæng mellem økonomi og udbytte. Hver kvadratmeter skal give mening og værdi.

Vi gør, kort og godt, jeres bolig mere værd.

 

Hvad er et skitseprojekt?

Et skitseprojekt indeholder ideer og oplyninger om hvorledes den givende bolig kan optimeres indenfor de givende rammer.

Med rammerne menes de fysiske, økonomiske og lovgivningsmæssige (bygningsreglement, lokalplaner, servitutter, osv.) begrænsninger der eksisterer i forbindelse med ejendommen.

Skitseprojekt indeholder plantegninger og rummelige illustrationer af boligens fremtidige muligheder. Skitseprojekt udarbejdes på A4-plancher, der afleveres i både fysisk og digital form.

Skitseprojekt udarbejdes under hensyntagen til en økonomisk ramme, der fungere som økonomisk loft for investeringen. Den anførte økonomiske rammer er fastlagt af ejendomsmægler og er udtryk for hvad huset, samlet økonomisk set, vurderes at kunne bære i det pågældende lokalområde – i forbindelse med et evt. videresalg.

 

Forbehold

De anviste ideer prissættes økonomisk ud fra anerkendte erfaringstal samt tal fra de anførte materialeleverandører. Den økonomiske ramme anfører materialepriser inklusiv arbejdsløn, dog eksklusiv honorar til andre rådgivere (arkitekter, ingeniør, landinspektør, osv.) Der tages generelt forbehold for uforudsete udgifter og prisændringer, herunder vejrligsforanstaltninger

Projekterne udarbejdes på baggrund af materiale og oplysninger fra ejendomsmægleren. Det drejer sig således om plantegninger, fotos, salgsopstilling, tilstandsrapport, energimærke, osv. Der tages derfor forbehold for fejl i dette materiale, herunder målestoksforhold.

Realisering af de viste ideer, vil som udgangspunkt fordre en byggetilladelse fra de lokale bygningsmyndigheder. Ligeledes skal der, i forbindelse med renovering, udføres besigtigelse samt statiske beregninger af certificeret ingeniør. El og VVS skal udføres af certificeret fagperson på baggrund af projektmateriale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/1

projekt:
adresse:

${projectID}
${address}, ${postal} ${city}
download plancher | Direkte link


Der skete en fejl ved henting af projektet/projekterne...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her bestiller du gratis arkitekthjælp

Her kan du tilmelde dig de 2 timers arkitekthjælp, som følger med skitseforslaget på den bolig, du har købt gennem home.
Udfyld venligst skemaet og angiv hvilke områder i forbedringen af boligen, du har fokus på.
Så vil du blive kontaktet af en af vores arkitekter på et tidspunkt, der passer dig.
Du skal bruge den kode, vi har sendt dig.

Ellers kontakt xbo arkitekter på 72 300 650Bestil din arkitekthjælp her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+45 72 300 650

 

Direktør   Michael Bech
Telefon   +45 72 300 650
CVR nr   31854237
Bank   Danske Bank a/s
Revisor   Beierholm a/s
Advokat   Hjulmand & Kaptain A/S
     
Bestyrelse   Søren Bach – Advokat Hjulmand & Kaptain A/S
     
Arkitekter Stefan Rohde
Nina Priem
Dorthe Holmberg
Mathias Corneliussen
David Mikkelsen
Jens Sylvest
Leone Miller
     
Arkitekt studerende Julie Kikkenborg Viig
Elisabeth Badstue Torp